ITICAM 2019 CONFERENCE PROGRAMME
Date Time Event
03.07.2019 08:30 - 16:00 Registration
03.07.2019 09:00 - 09:15 Opening Ceremony
03.07.2019 09:15 - 10:15
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS,   Keynote
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, Head of Higher Education Quality Council, Turkey
Speach Title: Accreditation in Higher Education
Place: Bohemia III
03.07.2019 10:15 - 11:15
Abbas Güçlü   Keynote
Abbas GÜÇLÜ, Journalist in Milliyet Newspaper, Turkey
Speach Title: Education in Digital World (Dijital Dünyada Eğitim)
Place: Bohemia III
03.07.2019 11:15 - 11:30 Coffee Break
03.07.2019 11:30 - 12:30
Prof. Dr. Teresa FRANKLIN   Keynote
Prof. Dr. Teresa FRANKLIN, Ohio University, United States
Speach Title: Embracing the Future: Education in the Age of AI
Place: Bohemia III
03.07.2019 12:30 - 13:30 Lunch
03.07.2019 13:30 - 14:30
Halls Papers / Author(s)
03.07.2019
13:30 - 14:30


Panorama

Session Chair
Lect. Yasemin GÜLŞEN YILMAZ

Oral Presentation
ALT KÜLTÜR MÜZİĞİ OLARAK RAP ŞARKI SÖZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Author(s): Bilal KIR
Language: Turkish
İNSAN KAYNAKLARI TEMEL UYGULAMALARINDA YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI
Author(s): Nihan ŞENGÖZ
Language: Turkish
TÜRKİYE’NİN EN DEĞERLİ 25 MARKASININ WEB SİTELERİNİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK SAYFALARINA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ
Author(s): Ilknur ATASOY
Language: Turkish
DİJİTAL ÇAĞDA YENİ ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE ÇEVRİMİÇİ PAYLAŞIM PLATFORMLARI ÇALIŞANLARI
Author(s): Ayhan ŞENGÖZ
Language: Turkish
03.07.2019 14:30 - 15:30
Halls Papers / Author(s)
03.07.2019
14:30 - 15:30


Panorama

Session Chair
- Ahmet BIKIÇ

Oral Presentation
WARM OR COOL COLOUR SNACK PACKAGING?
Author(s): Maggie FUNG
Language: English
ANALYSIS OF THE COVER DESIGNS OF CHILDREN'S JOURNALS IN TERMS OF BAUHAUS SCHOOL
Author(s): Yasemin GÜLŞEN YILMAZ, Süleyman Hakan YILMAZ
Language: English
BRAHMAPUTRA - RIVER BASIN MANAGEMENT AND ROLE OF MEDIA IN POLICY MAKING
Author(s): Rahul MEHTA
Language: English
GELENEKSEL MEDYADAN YENI MEDYAYA: 31 MART YEREL SEÇIMLERI ÖRNEĞINDE BIR DEĞERLENDIRME
Author(s): özge ÖZGÜR BAYIR, Süleyman Bedri KALYONCUOĞLU
Language: English
03.07.2019 15:30 - 15:45 Coffee Break
03.07.2019 15:45 - 16:45
Prof. Dr. Michael Thomas   Keynote
Prof. Dr. Michael Thomas, University of Central Lancashire, United Kingdom
Speach Title: Critical perspectives on the digital university
Place: Bohemia III
03.07.2019 17:00 - 18:00
Halls Papers / Author(s)
03.07.2019
17:00 - 18:00


PanoramaVideo Presentation
04.07.2019 09:00 - 16:00 Registration
04.07.2019 09:15 - 10:15
Prof. Dr. Ferhan Odabaşı   Keynote
Prof. Dr. Ferhan ODABAŞI, Anadolu University, Turkey
Speach Title: Turkish: From Sound to Sense
Place: Bohemia III
04.07.2019 10:15 - 11:15
Prof. Dr. Douglas Franklin   Keynote
Prof. Dr. Douglas FRANKLIN, Ohio University, United States
Speach Title: Understanding change and change management: Useful concepts for HE reform
Place: Bohemia III
04.07.2019 11:15 - 11:30 Coffee Break
04.07.2019 11:30 - 12:30
Prof. Dr. Vincent Ru-Chu SHIH   Keynote
Prof. Dr. Vincent Ru-Chu SHIH, National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan
Speach Title: The current development and application of educational technology assisted English language learning in Taiwan
Place: Bohemia III
04.07.2019 12:30 - 13:30 Lunch
04.07.2019 13:30 - 14:30
Prof. Dr. Buket Akkoyunlu   Workshop
Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU, Cankaya University, Turkey
Speach Title: Why social and emotıonal skills are important in digital age?
Place: Panorama
04.07.2019 14:30 - 15:30
A. Aşkım Kurt   Workshop
Assoc. Prof. Dr. A. Aşkım KURT, Anadolu University, Turkey
Speach Title: Junior concepts for senior citizens
Place: Panorama
04.07.2019 15:30 - 15:45 Coffee Break
04.07.2019 15:45 - 16:45
Halls Papers / Author(s)
04.07.2019
15:45 - 16:45


Panorama

Session Chair
Dr. Nagihan ÇAKAR BIKIÇ

Oral Presentation
KAYIP OTOBAN FILMINDE ÇIZGISEL OLMAYAN KURGU YAKLAŞIMI VE RÜYA İLIŞKISI
Author(s): Ahmet BIKIÇ
Language: Turkish
REPRESENTATION OF “SPIRIT” IN ADVERTISEMENTS: THE CASE OF ALPHA ROMEO GIULIETTA
Author(s): Süheyla AYVAZ, Tuba LIVBERBER, Ilker ÇÖZELI
Language: English
DOĞRULAMA PLATFORMLARINA YÖNELİK KULLANICI ALGISI: TEYİT.ORG ÖRNEĞİ
Author(s): Gülçin SALMAN
Language: Turkish
REKLAMLARDA YEREL KÜLTÜR ÖZELLİKLERİN KULLANIMI: ÜLKER REKLAMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Author(s): özgür ADAN
Language: Turkish
PRESENTATION OF WOMEN'S IN AFTER 2000 TURKISH CINEMA
Author(s): Ilker ÇÖZELI , Ayşe Gül DEMIRAY
Language: Turkish
PRESENTATION OF VIOLENCE NEWS IN PRESS: HABERTÜRK, HÜRRIYET AND SABAH NEWS EXAMPLES
Author(s): Burcu SAĞLIK
Language: Turkish
04.07.2019 16:45 - 17:45
Prof. Dr. Paolo Di Sia   Keynote
Prof. Dr. Paolo Di Sia, University of Padova, Italy
Speach Title: About the Concept of Time between Physics and Mathematics
Place: Bohemia III
05.07.2019 09:00 - 16:00 Registration
05.07.2019 09:15 - 10:15
Prof. Dr. Carlos Francisco De Sousa REIS   Keynote
Prof. Dr. Carlos Francisco De Sousa REIS, University of Coimbra, Portugal
Speach Title: Education on the razor's edge of an ongoing revolution
Place: Bohemia III
05.07.2019 10:15 - 11:15
Halls Papers / Author(s)
05.07.2019
10:15 - 11:15


Panorama

Session Chair
Lect. Yasemin GÜLŞEN YILMAZ

Oral Presentation
FILM MEKANLARINDA KADIN KARAKTERLERIN TEMSILI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA: KARANLIK ÜSTÜNE ÖYKÜLER ÜÇLEMESI
Author(s): Nagihan ÇAKAR BIKIÇ
Language: Turkish
SOSYAL AĞ KULLANIM DEVAMLILIĞI VE KULLANIMA ETKI EDEN FAKTÖRLER
Author(s): Kemal ELCIYAR, Mestan KÜÇÜK
Language: Turkish
SOSYAL MEDYANIN TOPLUMU SİYASALLAŞTIRMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
Author(s): Aytekin İŞMAN, Ayşe ÇELIKBAŞ AYKUT
Language: Turkish
05.07.2019 11:15 - 11:30 Coffee Break
05.07.2019 11:30 - 12:30
Halls Papers / Author(s)
05.07.2019
11:30 - 12:30


PanoramaOral Presentation
THE RECONSTRUCTED PAST TO PRESENT THROUGH SOCIAL MEDIA CULTURE OF THE NEIGHBORHOOD
Author(s): Süleyman Hakan YILMAZ, Yasemin GÜLŞEN YILMAZ
Language: English
DIFFUSION OF YOUTUBE IN TURKEY
Author(s): Aytekin İŞMAN, Kübra GÜZELSOY
Language: English
HOW AN ENEMY IS BERATED
Author(s): Tatiana SALLIER
Language: English
İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE SEÇIMLERI ÖNCESI MEDYADA CANLI YAYIN VE MODERATÖRLÜK TARTIŞMASI
Author(s): Mustafa ÖZTUNÇ
Language: English
05.07.2019 12:30 - 13:30 Lunch
05.07.2019 13:30 - 14:30
Halls Papers / Author(s)
05.07.2019
13:30 - 14:30


PanoramaOral Presentation
KULLANIMLAR VE DOYUMLAR BAĞLAMINDA İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN INSTAGRAM KULLANIMI
Author(s): Aytekin İŞMAN, S.halid ÖZGÜR
Language: Turkish
05.07.2019 14:30 - 15:30
Halls Papers / Author(s)
05.07.2019
14:30 - 15:30


PanoramaOral Presentation
ÖN LİSANS HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRENCİLERİNİN SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ GÖLPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
Author(s): Aytekin İŞMAN, Yıldız BAŞÇOBAN
Language: Turkish
SOSYAL MEDYA REKLAMLARININ SEÇMEN DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ
Author(s): Aytekin İŞMAN, Ayşe çelikbaş AYKUT
Language: Turkish
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ONLİNE ALIŞVERİŞ EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Author(s): Aytekin İŞMAN, Yavuz SARSILMAZ
Language: Turkish
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
Author(s): Aytekin İŞMAN, Raşide ERDOĞAN
Language: Turkish
05.07.2019 15:30 - 15:45 Coffee Break
05.07.2019 15:45 - 16:45
Halls Papers / Author(s)
05.07.2019
15:45 - 16:45


PanoramaOral Presentation
YÜKSEKÖĞRETİMDE İLETİŞİM ENGELİ: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Author(s): Aytekin İŞMAN, Yavuz SARSILMAZ
Language: Turkish
ÇAĞRI MERKEZLERİNİN ÜNİVERSİTELERİN İMAJ YÖNETİMİNE ETKİSİ: ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Author(s): Aytekin İŞMAN, Raşide ERDOĞAN
Language: Turkish
YOUTUBE KÜLTÜRÜNÜN ÖĞRENCİLERİN GLOBALLEŞMESİNE ETKİSİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
Author(s): Aytekin İŞMAN, S.halid ÖZGÜR
Language: Turkish
HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRENCİLERİNİN MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ GÖLPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ ÖZET
Author(s): Aytekin İŞMAN, Yıldız BAŞÇOBAN
Language: Turkish
ITICAM 2019 WORKSHOPS
Date Time Workshop(s)
04.07.2019 13:30 - 14:30
Prof. Dr. Buket Akkoyunlu   Workshop
Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU, Cankaya University, Turkey
Speach Title: Why social and emotıonal skills are important in digital age?
Place: Panorama
04.07.2019 14:30 - 15:30
A. Aşkım Kurt   Workshop
Assoc. Prof. Dr. A. Aşkım KURT, Anadolu University, Turkey
Speach Title: Junior concepts for senior citizens
Place: Panorama
ITICAM 2019 POSTER PRESENTATIONS
Date Time Event