Accepted Papers


Paper Code Paper Title Paid Full Paper
714053 MEDYA KULLANIMININ ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ SOSYO-PSİKOLOJİK ETKİLERİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
626869 GESTALT BÜTÜNCÜL YAKLAŞIMINA GÖRE X VE Z KUŞAKLARI ARASINDA ALGILAMA FARKI: TÜRKİYE’DE YAŞANAN 10 BÜYÜKELÇİ OLAYI ÖĞRNEĞİ
558507 THE EFFECT OF STUDENT PSYCHOLOGY ON LESSON EFFICIENCY IN DISTANCE EDUCATION
938019 MULTICULTURAL ABILITY IN MEDICAL ENGLISH IMPRESSIONS OF HYPERMEDIA EMAIL: A SPECIFIC EDUCATIONAL PARADIGM
324631 TELEVİZYON REKLAMLARININ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
344504 INVISTIGATING FACTORS INFLUENCING CLASS INTERACTION IN THE FACULTY OF LANGUAGE STUDIES AT SOHAR UNIVERSITY DURING COVID 19
833078 PERPETUATING NARRATIVES: THE DIFFERENT ROLES OF STORYTELLING IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE
990129 THE USE OF SOCIAL MEDIA BY THE YOUNG AFRICAN STUDENTS OF KONYA: VIRTUAL SELF AND THE INFLUENCE OF SOCIAL PERCEPTION
443917 THE SUBTITLING OF TABOO LANGUAGE: A CULTURAL STUDY OF SELECTED ENGLISH AND FRENCH FILMS SUBTITLED INTO ARABIC
535937 SEMIOLOGICAL ANALYSIS OF “THE HELP” FILM IN THE CONTEXT OF INVENTION RACIST TALK
684263 YAZILI BASINDA DOLAR HABERLERİNİN ELEŞTİREL SÖYLEME GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ: SABAH, CUMHURİYET, SÖZCÜ, YENİ ŞAFAK GAZETELERİ
641391 DİJİTAL NESLİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE DİJİTAL EBEVEYNLİK
771569 KADINA ŞİDDET HABERLERİNİN ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ: MÜNEVVER KARABULUT ÖRNEĞİ
862094 TERCİHE KARŞI MECBURİYET: COVID-19’UN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
350921 X, Y VE Z KUŞAĞININ YOUTUBE ALGISI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
118229 DIFFERENTIATION IN FORMS IN MAINSTREAM AND INDEPENDENT ANIMATED FILMS
467319 TÜKETİM TOPLUMU ELEŞTİRİSİ: WALL-E ANİMASYON FİLMİ ANALIZI
285665 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLRİLİK İLETİŞİMİ BAĞLAMINDA KURUMLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
987990 LÜKS TÜKETİM REKLAMLARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
707340 THE EVALUATION OF POLITICAL PARTY LEADERS' PERSUASION AND CONFIDENCE LEVELS BY THEIR FOLLOWERS ON TWITTER: THE CASE OF DÜZCE
854338 AİLEDE ANNE VE BABANIN DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ ALMASININ ÖNEMİ
960462 TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ KAMU SPOTLARININ SOSYAL ETKİ ÇERÇEVESİNDE ALIMLAMA ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
559474 GELENEKSEL MEDYADAN YENİ MEDYAYA GEÇİŞTE ALGI SORUNSALI
465462 TÜRKİYE’DE YEREL GAZETELERİN DİJİTALLEŞME SORUNLARI
994844 A REVIEW OF VILLENEUVE’S CINEMATIC ADAPTATION OF DUNE (2021) THROUGH THE LENS OF ORIENTALISM
493721 KÜLTÜR VE SANAT HABERLERİNDE YER ALAN ÖRTÜLÜ REKLAMLAR: SÖZCÜ VE YENİ ŞAFAK İNTERNET GAZETELERİ ÖRNEĞİ
657940 SPOR HABERCILIĞINDE CINSIYETE DAYALI SÖYLEMLERIN ANALIZI
983823 YALNIZLIK OLGUSU BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYA KULLANIMI
940534 SÜRDÜRÜLEBILIR KÜLTÜREL HEGEMONYA: HOLLYWOOD SINEMA FILMLERI ÜZERINDEN HEGEMONYANIN İNŞASI
583252 SOSYAL MEDYA SAVAŞLARIDA YENI KAVRAM: DIJITAL AMBARGO
335316 SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMA EĞITIMINE YÖNELIK ÖĞRENCI GÖRÜŞLERININ İNCELENMESI
898386 DIJITAL ÖYKÜLEME YÖNTEMININ ORTAOKUL ÖĞRENCILERININ ASTRONOMI EĞITIMINE İLIŞKIN GÖRÜŞLERI ÜZERINE ETKISI
589887 FARKLI İDEOLOJİLERE SAHİP GAZETELERDE MAGAZİN HABERLERİNİN SUNUMU