Accepted Papers


Paper Code Paper Title Paid Full Paper
866226 KITLELERDEN BIREYIN MEDYASINA BIR GÖSTERI MECRASINDA KIMLIK EDINMEK: METAVERSE DÜNYALARI ÜZERINE
289325 TBMM’DE TEMSİL EDİLEN SİYASİ PARTİ LİDERLERİNİN TWİTTER KULLANIMI ÜZERİNE MAXQDA İLE NİTEL VERİ ANALİZİ
130949 UZAYDAKİ AVALON YA DA ÜTOPYA KURMAK ARTIK MÜMKÜN DEĞİL: PASSENGERS FİLMİNİN SİNEFİLOZOFİK ANALİZİ
615906 EXPLORING THE FACTORS INFLUENCING THE DIFFUSION OF FACEBOOK AS AN INNOVATIVE COMMUNICATION TOOL IN MOROCCO: A STUDY OF USER ADOPTION AND MOTIVATIONS
681200 FACTORS AFFECTING THE ADOPTION OF TIKTOK PLATFORM THROUGH THE LENSOF DIFFUSION OF INNOVATION THEORY
315774 DIFFUSION OF TELEGRAM AS A TOOL OF ALTERNATIVE MEDIA IN PALESTINE
431746 DİJİTAL MEDYADA GÜNCEL SORUNLARIN AVRUPA BİRLİĞİ (AB) DİJİTAL HİZMETLER YASASI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
417932 KÜRESELLEŞME VE GLOKAL REKLAMCILIĞIN KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMLERİ: LAY’S REKLAMLARI ÖRNEĞİ
344131 DIFFUSION OF FACEBOOK A PLATFORM FOR POLITICAL DISCOURSE IN GHANA
782614 INNOVATION FOOD MOBILE ORDERING APPLICATIONS. THE KFC ORDERING APP CASE IN JORDAN
495077 SOSYAL MEDYADA ÖZEL HAYATIN GIZLILIĞI: BENLIK SUNUMLARI VE ETIK PROBLEMLER
131366 KRIZ DURUMLARINDA SOSYAL MEDYANIN BIREY VE TOPLUM DAVRANIŞLARINA ETKISI: KAHRAMANMARAŞ DEPREMI ÖRNEĞI
324208 KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ ÖZELİNDE “SOSYAL MEDYANIN TOPLUMSAL ETKİLERİ”
630543 TÜRK MEDYA SEKTÖRÜNDE YAŞANAN DEĞİŞİMLER VE TEKELLEŞME SORUNU: DOĞUŞ MEDYA GRUBU ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
722639 SOSYAL MEDYA VE NEFRET SÖYLEMİ; TWİTTER ÖRNEĞİ
666530 SOSYAL MEDYADA DİJİTAL AKTİVİZME HAYVAN HAKLARI ÇERÇEVESİNDE BAKIŞ: PAW GUARDS ÖRNEĞİNDE BİR İNCELEME
650625 HABER YAZI VE FOTOĞRAF İLIŞKISININ ETIK AÇIDAN DEĞERLENDIRILMESI; TWITTER ÖRNEĞI
131402 GÖRME ENGELLİLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIM DÜZEYİ
592946 KITLE İLETIŞIM ARAÇLARININ OLUŞTURDUĞU BEDEN ALGISININ BEDEN FOLKLORU AÇISINDAN ELE ALINMASI
635468 GENDER INEQUALITY: WOMEN'S REPRESENTATION AS AN INTERLOCUTOR IN TELEVISION SHOWS
138186 KAVRAMSAL VE TEORİK BOYUTLARIYLA HALKLA İLİŞKİLER TOPLUMU
101618 RUSSIAN-UKRAINIAN WAR _THE EFFECT OF PERSPECTIVE DIFFERENCES ON THE MEDIA COVERAGE
315147 SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ, NARSİSİZM İLE İLİŞKİSİ VE LİSE DÖNEMİNDEKİ Z KUŞAĞINA ETKİLERİ
518639 SOSYAL MEDYADA DEZENFORMASYON :KAHRAMANMARAŞ DEPREMI ÖNEĞI
677639 REFLECTIVE PRACTICE IN DESIGN MAJOR COURSE
692204 THE USEFULNESS OF ONLINE-MERGE-OFFLINE (OMO) LEARNING APPROACH TO EDUCATION IN THE POST COVID-19 ERA
867870 COMMUNICATION BETWEEN STUDENTS IN A VR ENVIRONMENT
632419 KAMUOYU OLUŞTURMADA MEDYA ÇALIŞMALARI: 2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ ÖRNEĞİ
424338 KAMU KURUMLARINDA SOSYAL MEDYA KULLANIMI: SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TWİTTER ÖRNEĞİ
281476 BILINGUALISM IN CYPRIOT MEDIA: THE CASE OF PENNA
966159 THE CHALLENGE OF DISTRIBUTED LEADERSHIP IN COLLEGES OF EDUCATION IN NIGERIA
372511 THE USEFULNESS OF ONLINE-MERGE-OFFLINE (OMO) LEARNING APPROACH TO EDUCATION IN THE POST COVID-19 ERA
475409 COOPERATIVE LEARNING AS AN INNOVATIVE METHOD IN TEACHING ENGLISH
288467 KASHMIR ISSUE IN GLOBAL NEWS MEDIA – A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF COVERAGE OF ABROGATION OF ARTICLE 370
854752 THE IMPORTANCE OF THE SOCIAL MEDIA OF THE COUNCIL OF EUROPE ISTANBUL CONVENTION
235031 SIYASAL SISTEMLERIN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERINDEKI ETKISI
983188 MARKALARIN SOSYAL MEDYADA MÜŞTERILERLE ETKILEŞIMLERININ MARKA İMAJI ÜZERINDEKI ETKISI
270147 A GLOCAL BRAND DESCRIPTION: “DR. OETKER”
271875 TALKING THE QUALITY TALK, WALKING THE QUALITY WALK: DEVELOPING AN ONLINE QUALITY ASSURANCE TRAINING PROGRAM
252253 METAVERSE RADICALLY CHANGE THE WORLD; INTEGRATED SUBJECTS, SCIENCE, SOCIAL STUDY, CRAFTWORK, THAI AND ENGLISH SUBJECTS
134832 DEVELOPING 21ST DIGITAL CITIZENSHIP SKILL THROUGH PROBLEM-BASED LEARNING INCLUDING DIGITAL TECHNOLOGY MEDIAS IN SOCIAL STUDY SUBJECT
406152 ENCOURAGING STUDENTS’ CREATIVITY THINKING THROUGH DESIGN THINKING PROCESS
550628 CREATIVE PROBLEM SOLVING TO DEVELOP STUDENTS’ PROBLEM SOLVING SKILL IN 21ST CENTURY
561590 AVRUPA’DA MEDYA ETIK İHLALLERI VE ÖZDENETIM
103103 BİR İLETİŞİM ARACI OLARAK BİTKİSEL ÖRÜCÜLÜK: KIBRIS SESTA MOTIFLERININ GÖSTERGEBILIMSEL ANALIZI
852378 FANTASTIK SINEMADA ÇOCUKLUKTAN YETIŞKINLIĞE GEÇIŞ VE KAHRAMAN OLGUSU: “STARDUST” FILM ANALIZI
528352 BOUDRİLLARD’IN “SEMBOLİK DEĞİŞ TOKUŞ” KAVRAMSALLAŞTIRMASI BAĞLAMINDA VOCALOİD TEKNOLOJİSİ KULLANAN KÜLTÜR ENDÜSTRİSİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME: DİVA HATSUNE MİKU ÖRNEĞİ
256737 WHATSAPP DURUM ÖZELLİĞİ ARACILIĞIYLA BENLİĞİN YENİDEN SUNUMU
577720 KAHRAMAN MARAŞ MERKEZLI DEPREM FELAKETI SONRASI "ŞAMPIYON MELEKLER TAKIMI" HAKKINDA DEZENFORMASYON HALLERI
556555 MILLETVEKILI SEÇIMLERINDE ADAY TANITIM VE RETORIK: 2023 KUZEY KIBRIS ÖRNEĞI
670550 BATI AKDENİZ (TR61) BÖLGESİ’NDEKİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE HEDEF ODAKLI ULUSLARARASILAŞMA: AZERBAYCAN CUMHURIYETI ÖZELINDE BIR ANALIZ
294244 THE RELATIONSHIP BETWEEN EDUCATION QUALITY AND ECONOMIC GROWTH
378059 DİSTOPYADAN ÜTOPYAYA, HAYALDEN GERÇEĞE: HOLLYWOOD FİLMLERİNDE METAVERSE
217631 CHANGING REPRESENTATIONS OF WOMEN IN TURKISH TV ADVERTISEMENTS
924871 YENI MEDYADA KADIN İMAJININ TEMSILI
219289 İNSAN-YAPAY ZEKA İLETİŞİMİNDE YENİ BİR PARADİGMA: PROMPT MÜHENDİSLİĞİ
744760 KADINLARIN MOBILITESININ MEDYADA GÖRÜNÜRLÜĞÜ: BIANET ERKEK ŞIDDETI ÇETELESI ÖRNEĞI
312891 UNESCO EVRENSEL DEĞERLERİ BAĞLAMINDA ÇİZGİ FİLMLERİNİN KÜLTÜR İÇERİĞİ: KELOĞLAN VE ARI MAYA ÖRNEĞİ
735592 MICHELIN YILDIZI VE GASTRO TURIZM’E ETKISI: İSTANBUL ÖRNEĞI ÜZERINDEN SOSYAL MEDYA’DA TÜKETICI YORUMLARINA DAIR BIR ARAŞTIRMA
849732 K.K.T.C İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN HARMANLANMIŞ ÖĞRENME MODELİNE KARŞI TUTUMLARI
220666 FACT, FICTION AND THE LIVES OF OTHERS: THE UNAUTHORISED DEPICTION OF PUBLIC FIGURES IN US FILM AND TV DRAMA
133911 ADVANCEMENTS IN ICT AND CHANGING HEALTH COMMUNICATION: WEBSITES AND TWITTER USE IN HEALTH COMMUNICATION
443932 ANALYZING THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED SERVICE QUALITY, STUDENT SATISFACTION, BRAND TRUST, AND WORD-OF-MOUTH: A CASE OF TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS PRIVATE HIGHER EDUCATION
126536 İÇECEK ENDÜSTRİSİNDE YALIN ALTI SİGMA UYGULAMASI
472605 A REVIEW ON THE INTERACTION CREATED BY CONTENT PRODUCTION IN PURPOSE-FOCUSED PROJECTS IN SOCIAL MEDIA: INSTAGRAM GAZİANTEP STORIES 'HAPPINESS PACKAGES'
543787 KIBRIS TÜRK MEDYASINDA DIJITAL DÖNÜŞÜM SÜRECI
941012 DIGITAL MEDIA AND ENGINEERING OF CONSENT; THE USE OF DIGITAL PLATFORMS IN ENGINEERING THE ATTITUDES AND ORIENTATIONS OF PALESTINIAN JOURNALISTS
653805 POLITICAL CARICATURES FRAMING IN THE PALESTINIAN-ISRAELI STRUGGLE, SEMIOTICS ANALYSIS
686492 SÖYLEMSEL PSIKOLOJIYI OYUNCU YÖNETIMINDE BIR TEKNIK OLARAK KULLANMA DENEMESI: AHLAT AĞACI FILMI ÖRNEĞI
401555 EXAMINING THE PORTRAYAL OF TRANSGENDER INDIVIDUALS IN FOX NEWS ARTICLES
938119 A STUDY OF MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING ON PRISM AND CYLINDERS BY USING OPEN APPROACH
850095 TÜRK SİNEMASINDA İŞÇİ FİLMLERİ VE SENDİKA HAKKI
682745 TÜRK SİNEMASINDA ÖĞRETMEN TEMSİLİ: DOĞU ANADOLU’DA GÖREV YAPAN ‘BATILI ÖĞRETMEN’
329137 ENHANCING JOB PERFORMANCE THROUGH QUALITY HUMAN RESOURCES: UNDERSTANDING THE IMPLICATIONS OF EMPLOYEE LOYALTY AND TRAINING AND DEVELOPMENT OPPORTUNITIES
802343 PARENTAL INVOLVEMENT IN MOTHER TONGUE AND SECOND LANGUAGE EDUCATION: HOW THEY SUPPORT THEIR YOUNG CHILDREN?
495050 SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA DİJİTAL EMEK SÖMÜRÜSÜ: KULLANICI FARKINDALIĞINA VE KABULLENME DURUMUNA YÖNELİK BİR İNCELEME
894629 KİTLESEL ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME PLATFORMLARINDA HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNE YÖNELİK KURSLAR: UDEMY ÖRNEĞİ
913539 YAPAY ZEKANIN PAYLAŞIM EKONOMİSİNDE GÜVEN VE İTİBAR YÖNETİMİNDE ROLÜ
286114 SOSYAL MEDYA KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BİREYLERARASI İLETİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
460130 DEVELOPING DIGITAL COMPETENCE IN PRE-SERVICE TEACHERS: SELF-REFLECTION WITH DIGCOMPEDU
533423 ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ