Paper List


# Paper Code Paper Title Authors
1 714053 MEDYA KULLANIMININ ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ SOSYO-PSİKOLOJİK ETKİLERİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Emine Yıldız
2 626869 GESTALT BÜTÜNCÜL YAKLAŞIMINA GÖRE X VE Z KUŞAKLARI ARASINDA ALGILAMA FARKI: TÜRKİYE’DE YAŞANAN 10 BÜYÜKELÇİ OLAYI ÖĞRNEĞİ Hatice Kübra ARICI
3 558507 THE EFFECT OF STUDENT PSYCHOLOGY ON LESSON EFFICIENCY IN DISTANCE EDUCATION Eren Evin Kılıçkaya
4 938019 MULTICULTURAL ABILITY IN MEDICAL ENGLISH IMPRESSIONS OF HYPERMEDIA EMAIL: A SPECIFIC EDUCATIONAL PARADIGM Jafar Asgari Arani
5 324631 TELEVİZYON REKLAMLARININ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Fauzia Mohammed Ntulume
Ciğdem ÇALAPKULU
6 344504 INVISTIGATING FACTORS INFLUENCING CLASS INTERACTION IN THE FACULTY OF LANGUAGE STUDIES AT SOHAR UNIVERSITY DURING COVID 19 Halima Ali Sulaiman Almaktoumi
7 833078 PERPETUATING NARRATIVES: THE DIFFERENT ROLES OF STORYTELLING IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE TANYA TANJU GÜRYEL
Nuran ÖZE
8 990129 THE USE OF SOCIAL MEDIA BY THE YOUNG AFRICAN STUDENTS OF KONYA: VIRTUAL SELF AND THE INFLUENCE OF SOCIAL PERCEPTION PhD MEFIRE NJOYA ROUKAYA
9 443917 THE SUBTITLING OF TABOO LANGUAGE: A CULTURAL STUDY OF SELECTED ENGLISH AND FRENCH FILMS SUBTITLED INTO ARABIC Nevine Sarwat
Ayten Adel
10 535937 SEMIOLOGICAL ANALYSIS OF “THE HELP” FILM IN THE CONTEXT OF INVENTION RACIST TALK ARNA JANAT
11 684263 YAZILI BASINDA DOLAR HABERLERİNİN ELEŞTİREL SÖYLEME GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ: SABAH, CUMHURİYET, SÖZCÜ, YENİ ŞAFAK GAZETELERİ Hatice Kübra ARICI
Mustafa ÖZTUNÇ
12 641391 DİJİTAL NESLİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE DİJİTAL EBEVEYNLİK Emine Yıldız
Ahmet ESKİCUMALI
13 771569 KADINA ŞİDDET HABERLERİNİN ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ: MÜNEVVER KARABULUT ÖRNEĞİ Emine Yıldız
Mustafa ÖZTUNÇ
14 862094 TERCİHE KARŞI MECBURİYET: COVID-19’UN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Nuran ÖZE
15 350921 X, Y VE Z KUŞAĞININ YOUTUBE ALGISI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ İlknur Çakar
Aytekin İşman
16 118229 DIFFERENTIATION IN FORMS IN MAINSTREAM AND INDEPENDENT ANIMATED FILMS Arvin Medghalchi
Nuran ÖZE
17 467319 TÜKETİM TOPLUMU ELEŞTİRİSİ: WALL-E ANİMASYON FİLMİ ANALIZI Entes Kozallık
Aytekin İşman
18 285665 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLRİLİK İLETİŞİMİ BAĞLAMINDA KURUMLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME Sevcan Besikci
Aytekin İşman
19 987990 LÜKS TÜKETİM REKLAMLARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Cengiz ERDAL
20 707340 THE EVALUATION OF POLITICAL PARTY LEADERS' PERSUASION AND CONFIDENCE LEVELS BY THEIR FOLLOWERS ON TWITTER: THE CASE OF DÜZCE Aytekin İşman
Engin Dagdeviren
21 854338 AİLEDE ANNE VE BABANIN DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ ALMASININ ÖNEMİ Hülya Kırmızı
Mustafa ÖZTUNÇ
22 960462 TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ KAMU SPOTLARININ SOSYAL ETKİ ÇERÇEVESİNDE ALIMLAMA ANALİZİ İLE İNCELENMESİ İlknur Çakar
Mustafa ÖZTUNÇ
23 559474 GELENEKSEL MEDYADAN YENİ MEDYAYA GEÇİŞTE ALGI SORUNSALI Entes Kozallık
Mustafa ÖZTUNÇ
24 465462 TÜRKİYE’DE YEREL GAZETELERİN DİJİTALLEŞME SORUNLARI Gürkan KILIÇ
Mustafa ÖZTUNÇ
25 994844 A REVIEW OF VILLENEUVE’S CINEMATIC ADAPTATION OF DUNE (2021) THROUGH THE LENS OF ORIENTALISM Timija Futo
Elnaz Nasehi
26 493721 KÜLTÜR VE SANAT HABERLERİNDE YER ALAN ÖRTÜLÜ REKLAMLAR: SÖZCÜ VE YENİ ŞAFAK İNTERNET GAZETELERİ ÖRNEĞİ Ali AYDIN
Nesrin AKINCI ÇÖTOK
27 657940 SPOR HABERCILIĞINDE CINSIYETE DAYALI SÖYLEMLERIN ANALIZI Sibel Çelik
Nesrin AKINCI ÇÖTOK
28 983823 YALNIZLIK OLGUSU BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYA KULLANIMI Nisa Migal
29 940534 SÜRDÜRÜLEBILIR KÜLTÜREL HEGEMONYA: HOLLYWOOD SINEMA FILMLERI ÜZERINDEN HEGEMONYANIN İNŞASI İbrahim Dalkılıç
30 583252 SOSYAL MEDYA SAVAŞLARIDA YENI KAVRAM: DIJITAL AMBARGO Mustafa Fidan
Ensar LOKMANOĞLU
31 335316 SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMA EĞITIMINE YÖNELIK ÖĞRENCI GÖRÜŞLERININ İNCELENMESI Hilal KARABULUT
32 898386 DIJITAL ÖYKÜLEME YÖNTEMININ ORTAOKUL ÖĞRENCILERININ ASTRONOMI EĞITIMINE İLIŞKIN GÖRÜŞLERI ÜZERINE ETKISI Hilal KARABULUT
33 589887 FARKLI İDEOLOJİLERE SAHİP GAZETELERDE MAGAZİN HABERLERİNİN SUNUMU KÜBRA BİRİCİK