Accepted Papers


Paper Code Paper Title Paid Full Paper
368433 FILM MEKANLARINDA KADIN KARAKTERLERIN TEMSILI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA: KARANLIK ÜSTÜNE ÖYKÜLER ÜÇLEMESI
513415 KAYIP OTOBAN FILMINDE ÇIZGISEL OLMAYAN KURGU YAKLAŞIMI VE RÜYA İLIŞKISI
715046 DIJITAL BIR KÜLTÜR OLARAK SPOR: İNGILTERE VE TÜRKIYE’DE SPOR HABERCILIĞI PRATIKLERININ KARŞILAŞTIRILMASI
782289 WHAT SOCIAL TV SAYS ABOUT ADVERTISING
742473 FRAMING ANALYSIS OF INDIAN CLAIM ON SURGICAL STRIKES AGAINST TERRORISTS IN PAKISTAN THROUGH THE LENS OF PAK-INDIA PRESS
114122 REPRESENTATION OF “SPIRIT” IN ADVERTISEMENTS: THE CASE OF ALPHA ROMEO GIULIETTA
154692 TRANSFORMATION OF ARCHITECTURAL FACADE IN DIGITAL AGE: MEDIA BUILDINGS
351356 YÜKSEKÖĞRETİMDE İLETİŞİM ENGELİ: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
482210 ÖN LİSANS HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRENCİLERİNİN SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ GÖLPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
851272 SOSYAL MEDYA REKLAMLARININ SEÇMEN DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ
448170 ÇAĞRI MERKEZLERİNİN ÜNİVERSİTELERİN İMAJ YÖNETİMİNE ETKİSİ: ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
462016 YOUTUBE KÜLTÜRÜNÜN ÖĞRENCİLERİN GLOBALLEŞMESİNE ETKİSİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
106321 DIGITAL RADIO AND ITS IMPLICATIONS FOR MEDIA EDUCATION
574379 GRAPHIC DESIGN IN INTERIOR SPACES
689911 USE OF FEAR IN HEALTH ADS
748036 POST-TRUTH DÖNEM VE MEDYA İLİŞKİSİ
317942 ALT KÜLTÜR MÜZİĞİ OLARAK RAP ŞARKI SÖZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
456974 İNSAN KAYNAKLARI TEMEL UYGULAMALARINDA YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI
840588 DOĞRULAMA PLATFORMLARINA YÖNELİK KULLANICI ALGISI: TEYİT.ORG ÖRNEĞİ
106555 TÜRKİYE’NİN EN DEĞERLİ 25 MARKASININ WEB SİTELERİNİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK SAYFALARINA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ
607905 FINGERPRINT IDENTIFICATION BY THE SVMS SUPPORT VECTOR MACHINES METHOD
613865 REKLAMLARDA YEREL KÜLTÜR ÖZELLİKLERİN KULLANIMI: ÜLKER REKLAMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
805067 DEVELOPMENT OF COMPETENCY FOR TECHNICAL VOCATIONAL EDUCATION TRAINING INSTRUCTOR
698055 WARM OR COOL COLOUR SNACK PACKAGING?
329115 DİJİTAL ÇAĞDA YENİ ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE ÇEVRİMİÇİ PAYLAŞIM PLATFORMLARI ÇALIŞANLARI
345944 ANALYSIS OF THE COVER DESIGNS OF CHILDREN'S JOURNALS IN TERMS OF BAUHAUS SCHOOL
346491 THE RECONSTRUCTED PAST TO PRESENT THROUGH SOCIAL MEDIA CULTURE OF THE NEIGHBORHOOD
552993 SOCIAL MEDIA AGGRESSION AND CHARACTERISTICS
898384 A STUDY OF THE RISE IN CONTENT (LICENSED+ORIGINAL) ON OTT PLATFORMS TO UNDERSTAND THE IMPACT OF RELIANCE JIO LED INTERNET INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT ON INDIAN M&E SECTOR
774277 SOSYAL MEDYA VE ALGI YÖNETIMI TEKNIKLERI
846420 BRAHMAPUTRA - RIVER BASIN MANAGEMENT AND ROLE OF MEDIA IN POLICY MAKING
990540 DIFFUSION OF YOUTUBE IN TURKEY
786773 TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN YABANCI FİLMLERDE TÜRK-İSLÂM ALGISI: TAKEN 2
942047 ANALYSIS OF VISUAL INDICATORS IN THE CONTEXT OF ETHICS OF NEWS ANNOUNCER IN NEWS BULLETINS
770947 SOSYAL AĞ KULLANIM DEVAMLILIĞI VE KULLANIMA ETKI EDEN FAKTÖRLER
314208 GELENEKSEL MEDYADAN YENI MEDYAYA: 31 MART YEREL SEÇIMLERI ÖRNEĞINDE BIR DEĞERLENDIRME