Paper List


# Paper Code Paper Title Authors
1 726810 HİPER BAĞ (HYPERLINK) SİNEMA VE YENİ ANLATIM TEKNİKLERİ BAĞLAMINDA PARAMPARÇA AŞKLAR VE KÖPEKLER FİLMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ahmet Bikiç
2 479662 MOCKUMENTARY AS A POPULARIZING GENRE: AN ANALYSIS ON THE REALITY PERCEPTION CREATED BY FICTIONAL DOCUMENTARY Nagihan cakar bikic
3 462899 SOCIAL MEDIA LITERACY IN A CONTEXT OF PANDEMIC CRISIS: FAKE NEWS CONSUMPTION DURING COVID-19 LOCKDOWN NOUFOU OUEDRAOGO
4 389123 RECOGNITION OF THE PRO/CON INTERFACE IN ELECTORAL DECISION MAKING Yasemin Andrews
5 251085 KAİZEN VE İNOVASYON PERSPEKTİFİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TUĞBA ÇEDİKÇİ FENER
6 582774 KURUM KÜLTÜRÜNÜN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ BAŞARISINA ETKİSİ TUĞBA ÇEDİKÇİ FENER
7 138516 MAĞAZA KİŞİLİĞİ KAVRAMI VE TÜKETİCİ TERCİHLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR İRDELEME Aslıhan Yavuzalp Marangoz