Paper List


# Paper Code Paper Title Authors
1 934983 RETHINKING SCHOOL ATTACKS/MASSACRES THROUGH MOVIES: REASONS, CONSEQUENCES, RECOMMENDATIONS Hacer AKER
2 762425 ‘’SIMÜLASYON”KAVRAMLARI ÜZERINDEN IDOLOJIK SORGULAMALARLA: « PLESENTVILLE / YAŞAMIN RENKLERI » FILMI ÖRNEĞI Hülya GÜNDOĞDU
3 409417 Y KUŞAĞININ SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİNDE DİJİTAL REKLAMLAR: INSTAGRAM ÖRNEĞİ Aytekin İşman
Nida Özcan Buran
4 324186 SOSYAL MEDYADA SALGIN YÖNETİMİ: SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA’NIN ‘YENİ NORMAL’ ÖNCESİ VE SONRASI TWITTER KULLANIMININ KARŞILAŞTIRILMASI Aytekin İşman
Şüheda SOĞUKDERE
5 885823 TÜKETİCİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞINDA ALGI YÖNETİMİNİN ROLÜ: YOUTUBE FENOMENİ MERVE ÖZKAYNAK’IN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ Aytekin İşman
Merce Karlıdağ
6 133214 ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ AİLE İÇİ İLETİŞİME ETKİSİ: INSTAGRAM ÖRNEĞİ Aytekin İşman
Fatma Alp
7 394285 SİBER ZORBALIK KAVRAMI ÜZERİNDEN BİR FİLM İNCELEMESİ: CYBERBULLY (SANAL ZORBALIK) Aytekin İşman
Neslihan Açmacı
8 241571 Z KUŞAĞININ KİMLİK OLUŞUMUNDA SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ: INSTAGRAM ÖRNEĞİ Aytekin İşman
Adem Sarı
9 531035 SOSYAL MEDYADA YAPILAN PAYLAŞIMLARIN BEĞENİLME DUYGUSUNA ETKİSİ: INSTAGRAM ÖRNEĞİ Aytekin İşman
Esra Odabaşı
10 211391 YENİ MEDYANIN HABER TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ: İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ Aytekin İşman